Polityka prywatności
Dawid Jaroński, Wizytówki przez Internet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta i użytkownika serwisu Wizytówki przez Internet (WPI) obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie
http://wizytowki.przezinternet.com/polityka_prawa_autorskie.html

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: WPI nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów oraz użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie zamawiać próbek, nie prenumerować kursów należących do WPI oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez WPI.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów nalezacych do WPI możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych kursów
Zamawianie elektronicznych i bezpłatnych kursów należących do WPI wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej WPI. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi kurs. Imię pozwala WPI zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez WPI wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługe Klienta przejmuje ALLPAY. W tym przypadku tylko system ALLPAY zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze ALLPAY znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane Wiadomości
WPI zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości WPI rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, kursów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów WPI.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych WPI.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Prawa autorskie
Copyrights © 2006 PPHU HERMES s.c.

Teksty, grafiki, projekty, skrypty i inne pliki tworzące serwis Wizytówki przez Internet są własnością Dawida Jarońskiego, PPHU HERMES s.c. o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Dawidem Jarońskim, PPHU HERMES s.c.

 

 Zamów Wizytówki | Realizacje | Informacje | Kontakt |
Strona Główna | Polityka Prywatności i Prawa Autorskie | Informacje o Firmie |


Właścicielem serwisu jest PPPHU HERMES s.c. A. Jaroński, M. Pawliński
© PPHU HERMES s.c. 2006. Wszystkie prawa zastrzeżone.